Afdrukken

De geschiedenis van de Culturele Raad van Zwijnaarde gaat terug tot 1967. In dat jaar zijn er heel wat informele contacten tussen de Zwijnaardse verenigingen. Op 20 februari 1968 wordt er in de bovenzaal van het parochiaal centrum Melac vergaderd over de oprichting van een raad ter bevordering van het cultuurleven in Zwijnaarde in het algemeen en van elke vereniging in het bijzonder. Als proef richt men een Coördinatie- en Informatiesecretariaat voor Culturele Aangelegenheden (COINSEC) op. Tijdens de 2 volgende jaren vergaderen de Zwijnaardse verenigingen op een regelmatige basis.

Op 12 januari 1970 werd, in aanwezigheid van afgevaardigden van 20 Zwijnaardse verenigingen, tijdens een vergadering in zaal "Oud Gemeentehuis" de  Gemeentelijke Kulturele Raad van Zwijnaarde opgericht.

Het bestuur was als volgt samengesteld: voorzitter Jozef Casier (Davidsfonds), ondervoorzitter Paul De Cocker (Spectrum), secretaris-penningmeester Daniël Maes (COINSEC) en de leden Julien Van den Driessche (Vleermuis), Willy De Smet (AFC), Jacqueline Lagrain (CMBV) en Jos Storms (KWB). Onmiddellijk treden 14 vereningingen toe.

In het najaar wordt er met het gemeentebestuur van Zwijnaarde een akkoord bereikt over de statuten wat enkele maanden later resulteerde in de opening van een lopende rekening met een bedrag van 75.000 BEF

Inmiddels sloten reeds 21 verenigingen aan.

1971 was een ambitieus werkingsjaar met een optreden van People to People en een Literaire Week. Tevens wordt overgegaan tot de oprichting van een GroencomitÇ. Dit initiatief werd ingegeven door de bedreiging van de Zwijnaardse woon- en werkomgeving door de aanleg van de nieuwe autoweg E3 dwars door het dorp.

Begin 1972 startte kunstschilder Paul De Cocker, gesteund door de Kulturele Raad, een tekenacademie. Ook verscheen er een tweemaandelijkse culturele kalender met de activiteiten van nu reeds 25 aangesloten verenigingen.

De literaire week was aan zijn tweede editie toe en bracht ook in de volgende jaren grote namen op de affiche zoals Clem Schouwenaars, Jos Vandeloo, Anton Van Wilderode of Karel Verleyen.

Door de fusie met de Stad Gent in 1977 viel de gemeentelijke toelage weg. Dit had o.a. tot gevolg dat het steeds moeilijker werd de literaire week alsook de culturele kalender te financieren. Deze initiatieven stierven dan ook een stille dood.

De beperkte financiële middelen noopten de Kulturele Raad en de verenigingen tot een herbronning. Toch kon in 1979 het Jaar van het Kind luisterrijk gevierd worden.

De jaren tachtig werden gekenmerkt door een naamsverandering en de oprichting van een koepelstructuur voor alle culturele raden van de Stad Gent.

De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid Zwijnaarde (G.R.C.Z.) kreeg werkingstoelagen en de verenigingen konden een aanvraag tot subsidie richten aan de Stad.

Naast het organiseren van tentoonstellingen (vb. 25 jaar Paul De Cocker) en concerten (vb. 'Jesus on the main line' met Norbert Detaye), richtte de G.R.C.Z. ook taallessen (Engels en Spaans) en andere cursussen in zoals een lessenreeks FAMILIEKUNDE en FOTOGRAFIE (i.s.m. Amafot). Marc Careel startte opnieuw met een succesrijke cursus TEKENEN VOOR VOLWASSEN.

Ter gelegenheid van 30 jaar culturele raad in Zwijnaarde werd, met de financiâle steun van de Stad Gent voor het Dienstencentrum aan het dorpsplein een bronzen beeld van MaRf onthuld. Roel Richelieu van Londersele, Gents stadsdichter in 2003, schreef een passend gedicht bij dit kunstwerk.

Twee jaar later, in 2002, werd Zwijnaarde geselecteerd voor WIJK OP STAP, een initiatief van het Festival van Vlaanderen en de minister van cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. De G.R.C.Z. kreeg de plaatselijke organisatie in handen en kon 420 deelnemers op de been brengen voor een openluchtconcert in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke.

In 2003 aanvaardde het CULTUURPLATFORM ZWIJNAARDE, de nieuwe naam van de culturele raad, de opdracht om nu in Zwijnaarde een concert te organiseren. Het internationaal gerenomeerde Gitarenkwartet Quadrant gaf een schitterend concert in de Sint-Niklaaskerk. Aan de samenwerking tussen het Festival van Vlaanderen en het Cultuurplatform komt vroegtijdig een einde zodat er geen vervolg komt in 2004.

Acteur Philippe De Maertelaere bracht op 11 september 2004 de monoloog "Caveman" voor een volle Melac.

Op 11 & 12 december van datzelfde jaar werd met de steun van de Stad Gent de Alternatieve Kerstmarkt verrijkt met een cultureel luik. Tal van verenigingen hadden op de kerstmarkt in zaal Melac een stand en konden zichzelf in de kijker zetten. Velen verkochten artikelen ten voordele van een goed doel. Allerhande randactiviteiten voor kinderen (vertelnamiddag, poppenkast, schminkstand, tekenwedstrijd) zorgden voor een meer dan geslaagd weekend.

In samenwerking met het Davidsfonds van Zwijnaarde en Wondelgem werd op 5 maart 2005 een heuse New Orleans jazzavond georganiseerd. "Joris De Cock & The Night Owls" gaven een prachtig concert dat zeer gesmaakt werd.

Naar aanleiding van het succes van Caveman bracht Backstage met actrice Sara Van Hoezen op 9 september 2006 in zaal Melac de voorstelling "Cellofaan".

In december werkte het Cultuurplatform mee aan de "tweejaarlijkse Alternatieve Kerstmarkt".

In april 2007 brengt het Cultuurplatform, in samenwerking met het Cultuurcentrum Gent, Theater Taptoe naar Zwijnaarde met de voorstelling 'Ne Lieuw mee tande', een hommage aan Romain Deconinck.

Ook in 2008 zet het Cultuurplatform zijn schouders onder diverse evenementen: een solidariteitsavond met de groep Sapukay, de tentoonstelling 'De geschiedenis van de zeilvaart' met 50 unieke houten scheepsmodellen van de hand van Daniâl Maes en de traditionele Alternatieve Kerstmarkt.

Tijdens de Open Monumentendag 2009 stelden het Cultuurplatform en de werkgroep pastorie van het OPZW voor de eerste keer de beschermde Zwijnaardse pastorie in de kijker. Een fototentoonstelling in het Kerksken, georganiseerd door Amafot bracht historische beelden van Zwijnaardse kastelen en monumenten.

In 2010 bestaat het Cultuurplatform 40 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum werd "De Zonnevogel" aangekocht, een kunstwerk van Inge Dewilde uit Marke. Het beeld kreeg een plaats aan de ingang van het Woonzorgcentrum Zonnebloem.

Studies tonen aan dat het traditionele verenigingsleven onder druk staat. In 2012 haakt de KWB af en de KAV wordt Femma. Toch gaat het Cultuurplatform Zwijnaarde niet bij de pakken zitten en organiseert tijdens de septemberkermis voor de eerste maal een succesvolle kunstroute TrackZ.

Begin 2013 wordt de nieuwe erfgoedvereniging Porcaera lid van het Cultuurplatform. Na 12 jaar voorzitterschap geeft Raf Dufort in maart 2013 het roer door aan Tom Van Wynsberge.

In 2014, 2016 en 2018 volgen nieuwe edities van TrackZ. In 2019 wordt er ook een Cinema-reeks georganiseerd: "Ciné Melac". In 2020 - het Van Eyck-jaar - viert het Cultuurplatform haar 50ste verjaardag, maar de festiviteiten moeten door de coronapandemie worden uitgesteld. Ook andere activiteiten in het kader van het Van Eyck-jaar worden naar 2021 verwezen. In de zomer van 2020 wordt er wel een "lockdown"-versie van TrackZ georganiseerd (coronaproof, want de exposanten tonen hun kunst en creativiteit in de vitrines van Zwijnaardse winkels en andere locaties).

2021 dient zich aan... hopelijk met meer culturele belevingsmogelijkheden allen samen dan 2021...