Ontstaan

In 1969 werd door niet-professionele geïnteresseerden samen met enkele beroepshistorici de heemkring "Scheldeveld" opgericht.

Deze vereniging wil de lokale geschiedenis bestuderen in de streek tussen Leie en Schelde en voornamelijk van de gemeenten Afsnee, De Pinte, Deurle, Eke, Nazareth, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem, Zevergem en Zwijnaarde.

Missie

Haar voornaamste doel is de bevordering en de verspreiding van de heemkundige kennis van voornoemde dorpen en men tracht dit doel te bereiken door:

  • Publicaties

Verscheidene bijdragen van leden en niet-leden met de resultaten van hun onderzoek over bepaalde aspecten van onze vroegere en hedendaagse samenleving worden jaarlijks, kwaliteitsvol en meestal rijk geïllustreerd, gebundeld in een Jaarboek waarin elke gemeente geregeld aan bod komt.

  • Documentatiecentrum en museum Scheldeveld

In het documentatiecentrum (in de gerestaureerde brouwerij, Dorp 24, te Sint-Martens-Latem) wordt alle nuttig materiaal verzameld, zoals oude zichtkaarten en affiches, diareeksen over landschappen en gebouwen, oude landkaarten, enz.

Aan het centrum is een bibliotheek verbonden waarin men algemene historische en heemkundige werken kan raadplegen naast een belangrijke verzameling tijdschriften. Het is geabonneerd op de publicaties van een groot aantal heem- en geschiedkundige genootschappen.

In het museum (achteraan het erfgoedhuis in de Drapstraat 16 te Nazareth) worden alle voorwerpen bijeengebracht, geconserveerd en getoond die verband hebben met het locale verleden. Verscheidene verdwenen beroepen komen hier aan bod: veearts, schoenmaker, klompenmaker, smid, landbouwer, ….

Personen die denken nuttig of oud materiaal (oude foto’s, gereedschap, … ) te bezitten, die de vereniging kan gebruiken in documentatiecentrum en/of museum, kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Heemkring.

Activiteiten

Er worden uitstappen georganiseerd, tentoonstellingen ingericht of bezocht over een of ander historisch aspect of een plaatselijk heemkundig uitzicht van een bepaalde dorpsgemeenschap. Wandeltochten en geleide bezoeken bieden de mogelijkheid om onbekende of anders niet toegankelijke plaatsen en landschappen in de streek te leren kennen.

Hoe lid worden?

Men kan lid worden van de heemkring door storting van 12,40 euro (gewoon lidmaatschap), 18,60 euro (beschermlid) of 24,80 euro (erelid) op rekening nr. BE13 4474 6067 4139 (BIC: KREDBEBB) van Heemkring Scheldeveld te 9810 Eke, waardoor men het jaarboek toegestuurd krijgt (na publicatie) en op de hoogte gehouden wordt van alle activiteiten die door de heemkring georganiseerd worden.

Functiehouders:

Carlos Vermeiren, voorzitter en Rudy Pieters, secretaris.